ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ตุลาคม 2562 / 13:02:02  
ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ร่วมวาดภาพ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ร่วมวาดภาพ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศิลปินขัวศิลปะเชียงราย ร่วมวาดภาพ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานในอดีตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคนิคผสมบนกระดาษขนาด 9 เมตร ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ 9 วัน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่สมาคมขัวศิลปะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นำบรรดาศิลปินขัวศิลปะ จำนวนกว่า 50 ชีวิต ร่วมกันวาดภาพ “คิดถึงพ่อ” ภายใต้กิจกรรม "สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์" ด้วยเทคนิคผสมบนกระดาษขนาดใหญ่ ความยาว 9 เมตร สูง 1.29 เมตร โดยเป็นภาพการทรงงานในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างความสนใจใหักับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย และผู้สนใจเข้าชมผลงานที่ขัวศิลปะเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาพดังกล่าวมีขนาดใหญ่ และบรรดาศิลปินชาวเชียงรายล้วนมีฝีมือที่วิจิตรงดงาม
อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ กล่าวว่า แรงบันดาลใจของศิลปินชาวเชียงรายในการร่วมวาดภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเป็นการร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ดังนั้น ภาพจึงสื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการทรงงาน ทรงเป็นตัวอย่างของผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอย่างแท้จริง ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ภาพวาดดังกล่าวใช้เทคนิคการวาดด้วยดินสอ เน้นโทนขาวดำ และมีจุดที่โดดเด่นตรงที่การทรงงาน ซึ่งจะเพิ่มสีสันให้ดูสว่างกว่าจุดอื่นๆ ใช้ระยะเวลาในการวาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 9 ตุลาคม นี้ ใช้ระยะเวลารวม 9 วัน ดังนั้น ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมผลงาน ได้ที่ โถงล่างขัวศิลปะ และจะมีกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแสดงภาพวาด ขนาด 9 เมตร ในวันที่ 11 ตุลาคม นี้ เวลา 15.00 น. อาคาร ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย รวมทั้งนิทรรศการผลงานศิลปะเกี่ยวกับการรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ของบรรดาศิลปินเชียงรายและเยาวชน รวมกันจำนวนกว่า 30 ภาพ จะจัดแสดง ณ ห้องแสดงงานศิลปะ อาร์ตบริดจ์ แกลอรี่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ ระหว่างมีการวาดภาพ ณ ขัวศิลปะ ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา สามารถร่วมให้กำลังใจศิลปินที่วาดภาพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สมาคมขัวศิลปะ 053-166-623

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738