ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 13:02:41  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ติดตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เชียงราย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ติดตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เชียงราย
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินผลภาคราชการ ติดตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่เชียงราย ย้ำนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาค สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

รศ.วราภรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 พร้อมด้วย พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ศจ.พรายพล คุ้มทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางวนิดา สักการโกศล เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ระยะที่ 2 โครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP Village โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ที่ร้านอุดม บ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย และโครงการขยายโครงข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่อาคารคริสตจักร บ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย รวมถึงติดตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รศ.วราภรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงรายทั้ง 3 เรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสิ่งที่ถูกใจของประชาชน แต่ก็มีปัญหาเรื่องจำนวนคนที่ไม่มารับบัตรพอสมควร ส่วนเน็ตประชารัฐ การตั้งอุปกรณ์ในบางจุดอยู่ไกลชุมชน ทำให้เดินทางเข้ามาใช้งานไม่สะดวก ซึ่งหน่วยงาน ที่รับผิดชอบจะเสนอข้อแก้ไขในเรื่องให้ประชาชนแสดงความเห็นว่าสามารถเปลี่ยนจุดได้ และกระบวนการติดตั้ง Wifi ให้มีการทำงานกระชับมากขึ้น สำหรับหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโป่งเทวี เป็นหมู่บ้านโอทอปที่มีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ และเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ทำให้คนมีงานทำ สามารถผลิตสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ หรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น รศ.วราภรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า นโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ เน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการขอให้ประเมินความสำเร็จจากความพึงพอใจและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738