ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 12:40:31  
เศรษฐีนี พ่อค้า ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปินแห่งชาติ หลั่งไหลร่วมทำบุญสร้างอาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
เศรษฐีนี พ่อค้า ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปินแห่งชาติ หลั่งไหลร่วมทำบุญสร้างอาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
หลายภาคส่วนที่จังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัดล้นหลาม หลั่งไหลร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเวียงป่าเป้าประชารวมใจ โรงพยาบาลอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมสมทบทุนทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) ที่บริเวณภายในโรงพยาบาลอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พระสงฆ์เกจิดังในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาทิเช่น พระอาจารย์พบโชคติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ครูบาดวงเด่น วัดแม่เจย์ดีใหม่ ครูบาอินสม สุทธจิตโต วัดป่าน้ำฮ้าย อำเภอแม่สรวย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา บริษัทห้างร้าน พ่อค้าประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ต่างหลั่งไหลร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนทรัพย์จำนวนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินการสร้างอาคารเวียงป่าเป้าประชารวมใจ โรงพยาบาลอำเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง โครงการต้านแผ่นดินไหวเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้น 60 เตียง พื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง หมู่ 11 ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ให้บริการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพทุกช่วงอายุทุกสาขาในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งในแต่ละวันจะมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอาคารที่เป็นหอผู้ป่วยในจึงไม่เพียงพอบางรายมีความจำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงวัยทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักของญาติผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลได้ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามลำดับแล้ว แต่เนื่องจากทางราชการไม่มีงบประมาณ เพียงพอในการอนุมัติและสนับสนุนการก่อสร้าง ทางอำเภอเวียงป่าเป้าจึงได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนคณะสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง โครงการต้านแผ่นดินไหวเพื่อดำเนินการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้น 60 เตียง พื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ ๑๗ ล้านบาทใช้ชื่อว่า “อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ” โดยการระดมทุนและขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมบริจาคสร้างกุศลร่วมกันในการก่อสร้างตั้งแต่กลางปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปัจจุบันมียอดบริจาค ณ วันที่ 2๒ มิถุนายน๒๕๖๑ ประมาณ ๑๐ล้านบาท (สิบล้านบาท) และมีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง อีกทั้งได้มีการปรับปรุงแบบอาคารโดยให้มีลิฟต์เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยลดความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อระดมทุนสร้างอาคารประชาร่วมใจอำเภอเวียงป่าเป้า โดยเฉพาะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมกับชุมรมศิลปินจัดกิจกรรมประมูลภาพวาดเพื่อนพรายได้สมทบทุนสร้างอาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ อีกด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738