ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 09:37:53  
ชลประทานพะเยา เตรียมพร้อมอ่างเก็บน้ำทุกแห่งรองรับปริมาณน้ำช่วงฤดูฝน
ชลประทานพะเยา เตรียมพร้อมอ่างเก็บน้ำทุกแห่งรองรับปริมาณน้ำช่วงฤดูฝน
ชลประทานพะเยา เตรียมพร้อมอ่างเก็บน้ำทุกแห่งเพื่อรองรับปริมาณน้ำช่วงฤดูฝนตามแผนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดพะเยา

นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่จังหวัดพะเยาช่วงต้นฤดูจะมีปริมาณน้ำฝนมาก และจะลดลงในช่วงเดือน กรกฎาคม จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำให้มีปริมาณน้ำที่เหมาะสม ทำการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดพะเยามีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ทั้งหมด 61 แห่ง สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งสิ้น 134 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ สำหรับการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำฝายพับได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกักเก็บน้ำของกว๊านพะเยา ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น โดยไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา และจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738