ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 08:35:13  
บังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนยึดทรัพย์ วันที่ 24 มิถุนายน นี้
บังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนยึดทรัพย์ วันที่ 24 มิถุนายน นี้
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนยึดทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

นายชัยรัตน์ จันทร์ผง นิติกรชำนาญการ เปิดเผยว่า สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนยึดทรัพย์ เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างลูกหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเจ้าหนี้ มุ่งหมายให้ลูกหนี้ได้ทราบวิธีการชำระหนี้ กยศ. เพื่อจะได้ไม่มีการยึดทรัพย์ ซึ่งหากลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์จะต้องเสียเงินเพิ่มเป็นค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนโดยไม่ใช่เหตุ อีกทั้งการชำระหนี้ กยศ. สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องได้กู้ยืมเรียนต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดส่งหนังสือถึงลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเชิญมาพบปะพูดคุยในเรื่องการชำระหนี้กับเจ้าหน้าที่ กยศ. ทำการไกล่เกลี่ยข่อพิพาท ชั้นบังคับคดี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหากประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 3626 เพื่อจะได้นัดเข้าร่วมโครงการต่อไป

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 511

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738