ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 16:46:57  
สภาการศึกษา ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการนำร่องการบริหารจัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
สภาการศึกษา ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการนำร่องการบริหารจัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ลงพื้นที่ภาคเหนือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสอดคล้องกับแผนพัฒนาและความต้องการของพื้นที่รองรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

วันนี้ (13 มิ.ย. 61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากฎหมายการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : แนวทางการนำร่องการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการนำร่องการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สอดคล้องกับแผนพัฒนาและความต้องการของพื้นที่ จึงควรมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะสองคล้องกับบริบทในพื้นที่ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ด้วย ทางด้านนายสวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการกฎหมายการศึกษา กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนำร่องการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จึงควรมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายสำคัญของประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตเสรีเพื่อนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปสรรคสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเร่งแก้ไขร่วมกัน คือ การลดความเหลื่อมล้ำของระดับการพัฒนา การยกระดับความพร้อมด้านการค้า และการลงทุน การปฏิรูประเบียบ การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738