ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 14:13:24  
ผลผลิตสับปะรดปัตตาเวียในเชียงรายวิกฤต เนื่องจากล้นตลาด ราคาตกต่ำ และไม่มีจุดรับซื้อ ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วางมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ผลผลิตสับปะรดปัตตาเวียในเชียงรายวิกฤต เนื่องจากล้นตลาด ราคาตกต่ำ และไม่มีจุดรับซื้อ ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วางมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ผลผลิตสับปะรดปัตตาเวียในเชียงรายล้นตลาด เหลือเพียงกิโลกรัมละ 0.80 บาทเท่านั้น ไม่มีจุดรับซื้อในพื้นที่ เกษตรกรตัดใจปล่อยให้เน่าเสียจำนวนมาก ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จากปัญหาผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย หรือ สับปะรดโรงงาน ในจังหวัดเชียงราย ที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ เหลือเพียงกิโลกรัมละ 0.80 บาท เท่านั้น อีกทั้งไม่มีโรงงานรับซื้อในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรต้องนำไปส่งจำหน่ายเองให้กับโรงงานที่รับซื้อในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระยอง ค่าแรงงานในการขนส่งไม่คุ้มทุน บางส่วนนำไปจำหน่ายเองและปล่อยให้ผลผลิตเน่าภายในแปลง ถึงร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด
ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตอย่างเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับซื้อหน่วยงานละ 1 พันตัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย รณรงค์การบริโภคสับปะรด จัดเป็นอาหารว่างในการจัดประชุมต่างๆ พร้อมขอให้หน่วยงานซื้อสับปะรดผลสดจากกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานละ 20 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 5 บาท โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย ในเดือนมิถุนายน นี้ และคาดว่าในอนาคต จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดเชียงราย เพื่อยืดอายุและสร้างมูลค่าของผลผลิตออกสู่ตลาด เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งหมด 67,924 ไร่ เป็นพันธุ์ปัตตาเวียกว่า 45,000 ไร่ พันธุ์ภูแล กว่า 18,000 ไร่ และพันธุ์นางแลกว่า 3,000 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ประมาณ 112,000 ตัน

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738