ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มิถุนายน 2561 / 09:33:58  
เชียงราย ทำพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ พร้อมสร้างฝายมีชีวิตหวังเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
เชียงราย ทำพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ พร้อมสร้างฝายมีชีวิตหวังเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา เครือข่ายปราชญ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมทำพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุมชื้นจากน้ำฝน ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ร่วมกับปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย เครือข่ายองค์กรชุมชน และกลุ่มจิตอาสา ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย และฝายมีชีวิต การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณป่าต้นน้ำบ้านปางอาณาเขต ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีสืบชะตาป่า ดิน น้ำ หลังจากนั้นได้มีการห่มผ้าให้กับต้นไม้บริเวณพิธีทำฝาย พร้อมกันนั้นยังได้มีการปักเสาหลักให้แก่ฝายมีชีวิต เป็นการนำภูมิปัญญาบรรพบุรุษซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกแตกต่างกันไป เช่น เหมืองฝาย เหมืองไส้ไก่ นบกั้นน้ำ ล้วนเป็นความรู้ที่สำคัญที่นับวันจะถูกลืมเพราะกระแสพัฒนาสมัยใหม่เน้นการใช้โครงสร้างแข็ง ปูนเหล็กทำให้เกิดการทำลายระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ฝายมีชีวิตทำหน้าที่เต็มน้ำในดิน เก็บน้ำไว้กับดิน สร้างความชุ่มชื้นจากฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ นับเป็นการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพราะใช้แรงงานในชุมชนและเครือข่ายในท้องถิ่นยึดหลัก ใครมีแรงช่วยแรง ใครมีเงินช่วยเงิน ไครมีอุปกรณ์ก็ช่วยอุปกรณ์ หรือวัสดุจากธรรมชาติที่หาง่ายและสะดวกสำหรับการทำฝายมีชีวิต และให้เพื่อเกิดความยั่งยืน ความแข็งแกร่งของฝายที่มีหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ในดิน สร้างความชุ่มชื้นจากน้ำฝน นับว่าเป็นการเสริมให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738