ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มีนาคม 2561 / 08:35:26  
เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างในวันช้างไทย ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างในวันช้างไทย ประจำปี 2561
ปางช้างบ้านรวมมิตรตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จัดกิจกรรมวันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันช้างไทย

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านรวมมิตร จัดกิจกรรมงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องานวันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ปางช้างบ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในช่วงเวลา 09.00น.-14.00น. การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีการเลี้ยงช้างได้มีการจัดงานวันช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไปและร่วมรณรงค์ช่วยเหลือช้างยังสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักหวงแหนช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย ในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีดำหัวช้าง การเลี้ยงอาหารช้างแบบขันโตกช้าง พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น และจัดการแสดงของชนเผ่าในหมู่บ้านรวมมิตร เทศบาลตำบลแม่ยาวขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันช้างไทยและให้อาหารช้าง ที่ปางช้างบ้านรวมมิตรหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561ซึ่งเป็นวันช้างไทย ในวันนี้ช้างจะหยุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ทำงานของควาญช้าง จะปล่อยช้างเข้าป่า ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว โทรศัพท์ 053- 737359 ต่อ 116

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 451

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738