ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤษภาคม 2556 / 13:19:49  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ขอรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ขอรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ขอรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน

นายสุจินต์ โตพังเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินงานในโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า เป็นต้น ในการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายจะรวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมจากการบริจาคทั่วประเทศให้ได้จำนวน 90 ตัน ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ขอรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้วอาทิเช่น กระป๋องน้ำอัดลม ฝาจุกน้ำดื่ม กระป๋องยาฆ่าแมลง วัสดุขี้กลึงอะลูมิเนียม เครื่องสูบ ห้องเกียร์ เสื้อสูบ ลูกสูบใหญ่ ผ้าเบรก หม้อน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัสดุอะลูมิเนียมนำไปใช้ทำขาเทียม โดยจัดตั้งจุดรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมไว้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ถนนประตูเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงราย โทรศัพท์053- 718191 ในวันและเวลาราชการกำหนดให้มีการรวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมทุกวันที่ 15 ของเดือนแล้ว ซึ่งจัดส่งไปยังกรมควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินการรวบรวมมาจากทั่วประเทศต่อไปจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชน และผู้สนใจ ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738