วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น  [ ข่าวรอบเมืองเหนือ] [ข่าวบริการ] [ข่าวรับสมัคร] [ข่าวประกวดราคา-สอบราคา]
ขณะนี้ มีผู้เข้าชม 2 คน
เกี่ยวกับสถานี
 ประวัติสถานี
 ภารกิจหลัก
 บุคลากร
 กีฬาสถานีวิทยุ
 ครบรอบ 44 ปี
User Login
name: 
pwd: 
job 
เวปเมล์ สปข.3

ระบบงานภายใน สปข.3

ระบบงานภายใน กปส.

Un title page

อุณหภูมิเชียงรายขณะนี้

 เครือข่าย สปข.3
 สทท.11 เชียงใหม่
 สวท.เชียงใหม่
 สวท.ลำพูน
 สวท.ลำปาง
 สวท.พะเยา
 สวท.แพร่
 สวท.น่าน
 สวท.แม่ฮ่องสอน
 สวท.ฝาง
 สวท.แม่สะเรียง
 เครือข่าย กปส.
 กรมประชาสัมพันธ์
 Radio News
 สำนักข่าว กปส.
 โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 วิทยุแห่งประเทศไทย
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต1
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต2
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต3
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต4
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต5
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต6
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต7
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต8
พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภาคเหนือตอนบน
กบข.

 


จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทุกวัดในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,023 วัด

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงธรรมจักร ธงชาติ พร้อมกันทุกวัดในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,023 วัด
นายหาญ งามเจริญ ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศ สวดมนต์ถวายพระพร .....

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เร่งค้นหาคัดกรองเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัยจำนวน 4 พันคนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายร่วมรณรงค์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศได้รับการช่วยเหลือโดยมุ่งหวังส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการตามวัย
เมื่อเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ และนายแพทย์เอกชัย คำลือ รองนายแพทย์สาธารณสุ .....

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ

          จังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่ายจัดงานประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด มีเด็กเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          เมื่อเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้ .....

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ .....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุม ถอดบทเรียนเพื่อเตรียมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุม ถอดบทเรียนเพื่อเตรียมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560
           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้ .....

Google
 


News Letter


News Letter

AEC

AEC

News Letter

MultiRadio by net


News Letter

ฟังสวท.เชียงราย FM95.75MHz
Untitled Document
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย
ข่าวรอบเมืองเหนือ
29 มิ.ย. 59 / 17:46:17
ข่าวขนส่งพะเยาตรวจรถรับส่งนักเรียนหลังพบผิดระเบียบจำนวนมาก
29 มิ.ย. 59 / 17:17:10
อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบทรายอะเบท สเปรย์พ่นยุงชนิดกระป๋อง และยาทากันยุงสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29 มิ.ย. 59 / 17:03:53
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
29 มิ.ย. 59 / 16:59:13
กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
29 มิ.ย. 59 / 16:58:29
จัดหางานจังหวัดแพร่แจ้งเตือนนายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน
29 มิ.ย. 59 / 16:53:32
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมผลิตครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
29 มิ.ย. 59 / 16:52:05
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มาใช้ที่แม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
29 มิ.ย. 59 / 16:48:35
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ใน 7 อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน
29 มิ.ย. 59 / 16:44:09
เชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการออกเสียงประชามติ
29 มิ.ย. 59 / 16:03:06
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
29 มิ.ย. 59 / 15:14:21
ประธานกรรมการการออกเสียงประจำจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 6 สัปดาห์ประชามติ
29 มิ.ย. 59 / 13:11:51
กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดจัดสัปดาห์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 มิ.ย. 59 / 14:53:16
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559
28 มิ.ย. 59 / 14:50:09
สหกรณ์ยางเชียงราย เปิดให้บริการแก่ผู้ปลูกสวนยางได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาขยายผลผลิตยาง
27 มิ.ย. 59 / 14:37:06
คลังจังหวัดเชียงราย ได้ฤกษ์เปิดสำนักงานฯสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
26 มิ.ย. 59 / 09:00:39
โอลิมปิคคนร่วมเดิน-วิ่งนับหมื่น ข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ไทย-ลาว
25 มิ.ย. 59 / 13:12:31
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เปิดที่ทำการแห่งใหม่ให้บริการประชาชนแล้ว ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างติดตั้งใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ  06/07/2559   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  05/07/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  06/07/2559   
อบต.ทุ่งยาว จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  06/07/2559   
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สอบราคาซื้อชุดนักเรียน อาหารนักเรียนพักนอน  08/07/2559   
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง มีความประสงค์สอบราคราซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  29/06/2559   
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 75 รายการ  04/07/2559   
้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ  11/07/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chiangrai Radio of Thailand  E-Mail>>>  radiochiangrai@prd.go.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
40 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-711601,053-713015 โทรสาร 053-702642 ห้องส่ง 053-711494
..ติดต่อ Webmaster...